Metod för kostnadseffektiv avvecklingsstrategi

1 december 2016

Systecon, Saab Support and Services Luleå Tekniska Universitet har arbetat fram en metod för att hitta den mest kostnadseffektiva strategin för reparerbara komponenter vid avveckling av till exempel ett flygplanssystem. Metoden kan till exempel svara på när det är mest kostnadseffektivt att avsluta underhållet av en viss komponenttyp, och hur länge komponenter från utfasade system ska tas omhand.

Vid avveckling av komplexa tekniska system finns mycket stora pengar att spara genom att hitta den optimala avvecklingsstrategin och den här metoden kan ge ett viktigt bidrag för att hitta den. Utvecklingen av metoden har skett inom ramen för Nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP) och är sponsrat av VINNOVA.

För mer information om detta kontakta Systecons VD Robert Hell,
telefon 08-459 07 71 eller 070-259 56 00.