MTU Aero Engines & Volvo Aero - väljer CATLOC

20 december 2006

MTU Aero Engines i München och Volvo Aero i Trollhättan har båda valt Systecons LCC och kostnadsanalysverktyg CATLOC för LCC analyser av flygmotorer. Det första tillämpningsområdet för CATLOC är kopplat till EU projektet Vivace. Målet är att utveckla en EU-gemensam standard för LCC modellering av flygmotorer. Delprojektet utförs som ett samarbete mellan MTU, VAC och Snecma i Paris.