Nexter - Franska Nexter köper SIMLOX

19 juni 2014

Franska Nexter har köpt Systecons simuleringsverktyg SIMLOX.

SIMLOX är ett unikt verktyg för scenariosimulering som möjliggör analys av förväntad performance över tid, givet en viss supportlösning och ett visst driftscenario.  SIMLOX ingår i Systecons programvarusvit Opus Suite.

Vi välkomnar Nexter som ny användare av SIMLOX!