Nokia - Skräddarsydd OPUS10-applikation

En skräddarsydd OPUS10-applikation med webbgränssnitt utvecklades för Nokias analytiker.

Efter några års användande av OPUS10 för att beräkna optimala reservdelssortiment för mobil nätverksutrustning bestämde sig Nokia för att initiera ett samarbetsprojekt med Systecon i syfte att skräddarsy en OPUS10-applikation som lätt skulle kunna användas av en större grupp analytiker på Nokia via ett webbgränsnitt.

Mer specifikt behövde NOKIA ett verktyg som automatiserade en serie reservdelsoptimeringar, där varje optimering motsvarade en fas i ett utrullningsschema för mobil nätverksutrustning; dessutom behövde verktyget kunna göra Nokia-specifika beräkningar av de förväntade garantikostnaderna för reparationer av komponenter.

Inom ramen för samarbetsprojektet byggde Systecon ett Phased Deployment and Warranty Cost (PDWC)-verktyg som hade kapaciteten att göra en automatiserad serie av reservdelsoptimeringar med hjälp av OPUS10 publika externa gränssnitt, samt kunde beräkna de förväntade garantikostnaderna för reparationer. PDWC-verktyget byggdes så att man kunde tillåta olika typer av kravsättning per optimering, t.ex. krav på service-nivå på reservdelar satta per organisationsnivå.

PDWC-verktyget byggdes för att kunna jobba mot en Oracle-databas där all nödvändig information för olika utrullningsscenarion av mobila nätverk fanns tillgängligt. Som ett sista delsteg byggdes ett web-interface (implementerades av NOKIA) som möjliggjorde lätt åtkomst för Nokias analytiker, varhelst de befann sig i världen, att optimera kostnadseffektiva lösningar vid utrullning av mobil nätverksutrustning.