Ny Opus Suite-representant för försvarssektorn i Tyskland

26 april 2016

Vi är glada och stolta över att introducera AltenBachConsult GmbH som ny Opus Suite representant för försvarssektorn i Tyskland, Österrike och Schweiz.

AltenBachConsult är en liten relativt nystartad firma med kontor i Leichlingen strax norr om Köln. Med sin expertis och gedigna erfarenhet inom Life Cycle Costing och Life Cycle Management, matchar de profilen för en Opus Suite representant väldigt väl.

Tyskland, Österrike och Schweiz är sedan länge en viktig marknad för Systecon, med en etablerad användarkrets för Opus Suite och kunder som haft supportavtal kontinuerligt i över tjugo år. Sedan 2012, när samarbetet med vår förra tyska representant avslutades, har vi erbjudit support till dessa kunder från huvudkontoret i Stockholm.

De senaste årens stora fokus på Life Cycle Cost Management och kostnadseffektivitet har inneburit såväl ökat Opus Suite användande bland befintliga kunder, som ökat intresse från branschen som helhet. Det nya samarbetet med AltenBachConsult skapar en plattform för att bättre möta denna ökade efterfrågan och för att erbjuda kunderna lokal tillgång till supporttjänster, help desk och kurser.

Supportansvaret kommer gradvis att tas över av AltenBachConsult under 2016-2017, i samråd med våra kunder.