Ny styrelseledamot i Systecon AB

5 maj 2010

Systecon AB har fått en ny styrelseledamot, Claes Nycander, som invaldes den 23:e mars i styrelsen. Claes Nycander är idag produktutvecklingschef för TeliaSoneras mobilområde. Han har tidigare arbetat som VD för Telia Research och Business Innovation samt även som TeliaSonera-koncernens Nätchef.

Om det tillträdda uppdraget inom Systecon säger Claes:
”Nu när jag har lärt känna Systecon närmare imponeras jag av den starka helheten. Först med en tydlig nytta som produceras för kunden, sedan att lösningen skapas på ett mycket raffinerat och unikt sätt, vilket även innebär stark konkurrenskraft. Sedan inte minst så uppfattar jag kulturen inom företaget som en stark framgångsfaktor. Med min bakgrund att utveckla såväl produkter, teknik, affärer och företag så hoppas jag kunna vara med och stötta fortsatta steg för Systecon.”

Claes Nycander har tidigare varit engagerade i olika styrelser, bl.a. Luleå Tekniska universitet, Generic Systems, Svenska IT institutet samt Svenska ICT institutet.

Claes ersätter Dan Strömberg som nu lämnar Sverige för ett uppdrag som VD för TeliaSonera i Danmark.

För vidare information kontakta: Robert Hell, VD Systecon AB