Nyanställd Senior Systeconkonsult

9 februari 2010

Anders Danström, med erfarenhet av anskaffning av komplexa system, är det senaste tillskottet till Systecons konsultavdelning. Från och med första februari är Anders anställd som Seniorkonsult på Systecon i Stockholm. Med tidigare lång projektledarerfarenhet från bl. a. FMV och Ericsson, kommer Anders närmast från SJ AB. Där har han arbetat som Strategisk Inköpare inom fordonsområdet. Med sin erfarenhet från upphandlingar från ett såväl tekniskt som kommersiellt perspektiv förstärker Anders vår möjlighet att utföra kvalificerade uppdrag ur ett helhetsperspektiv.

Från och med första februari är Anders anställd som Seniorkonsult på Systecon i Stockholm. Med tidigare lång projektledarerfarenhet från bl. a. FMV och Ericsson, kommer Anders närmast från SJ AB. Där har han arbetat som Strategisk Inköpare inom fordonsområdet. Med sin erfarenhet från upphandlingar från ett såväl tekniskt som kommersiellt perspektiv förstärker Anders vår möjlighet att utföra kvalificerade uppdrag ur ett helhetsperspektiv.

Vi önskar Anders varmt välkommen till Systecon.