Nyanställd Systeconkonsult

1 september 2009

Från och med första september är Thomas Olinger anställd som konsult på Systecon i Stockholm. Thomas kommer från Försvarets materielverk (FMV), där han arbetat åtta år i olika projekt inom ILS området. Han har erfarenhet från flera olika tekniska system, bland annat stridsfordon 90, Galten och system Fenix. Med sin erfarenhet från arbete med underhållslogistik för olika system i olika faser i livscykeln förstärker Thomas vår kompetens och möjlighet att utföra kvalificerade uppdrag inom detta område.

Vi önskar Thomas varmt välkommen till Systecon.