Nyanställd Systeconkonsult

11 september 2011

Från och med 1:a september är Catarina Harde Åkesson anställd som konsult på Systecon i Malmö. Catarina har en filosofie magisterexamen från Lund Universitet på Matematisk-naturvetenskaplig linje med inriktning fysik.

Catarina kommer närmast ifrån Ringhals AB/Barsebäck Kraft AB där hon ansvarade för bränsledesign och härddesign med tillhörande transient- och säkerhetsanalyser. Som projektledare har hon även arbetat med andra analyser kopplade till bränslets och härdens optimering, med avseende på säkerhetsmässiga begränsningar och bränsleutnyttjning/ekonomi.

Catarina kommer med sin erfarenhet från tidigare arbete och som projektledare förstärka vår kompetens inom försvar och energi. Catarina kommer att ingå i Affärsområde Försvar med placering i Malmö där hon kommer att arbeta som konsult.

Vi önskar Catarina varmt välkommen till Systecon.