Nyanställd Systeconkonsult

7 november 2011

Från och med 7:e november är Kjell Winkfield anställd som konsult på Systecon i Stockholm. Kjell är civilingenjör i maskinteknik från KTH och kommer närmast ifrån Green Cargo där han jobbade som chef för strategisk teknikutveckling. Han har dessutom jobbat med upphandlingar av lok, modifieringar av lok samt underhåll. Kjell har även erfarenhet från FMV där han bland annat arbetat med Viggen och JAS.

Kjell kommer med sin erfarenhet från arbete med tekniska system och upphandling förstärka vår kompetens inom den civila verksamheten. Kjell kommer att ingå i Affärsområde Civilt med placering i Stockholm där han kommer arbeta som konsult.

Vi önskar Kjell varmt välkommen till Systecon.