Nyanställd Systeconkonsult

14 september 2012

Från och med 1 september är Sven-Åke Sibbesson anställd som konsult på Systecon i Malmö. Sven-Åke har i grunden såväl militär som civil flygteknikerutbildning med kompletterande typutbildning på Focker F28, Boeing B 737-300/400/500 och JAS 39 Gripen. Han har tidigare varit Teknisk chef på Blekingeflyg och innehar närmast en anställning i Försvarsmakten på F17, där han arbetat bl a som Kvalitetsingenjör flygunderhåll. De senaste tre åren har han varit utlånad till FMV och Fenixprojektet, där han lett Fenix exportanpassnig för Thailand.

Sven-Åke kommer successivt att introduceras mot olika projekt, närmast mot FMV TTMS (Teknisk Tjänst Marina System). Inledningsvis kommer han även att få utbildning i våra verktyg samt ILS/LSA tillsammans med driftsäkerhetsteori. Sven-Åke kommer att ge oss en god förstärkning vad gäller de uppdrag vi har och ser framför oss inom försvarslogistik och därtill hörande IS/IT-stöd.

Vi önskar Sven-Åke varmt välkommen till Systecon!