Nyanställda Stockholmskontoret

15 mars 2011

Mats Werme, Magnus Andersson och Johannes Hjerdt är de senaste tillskotten till Systecons konsultteam och programutvecklingsgrupp med start den 7:e februari, 7:e mars respektive 4:e april.

Mats kommer närmast ifrån SJ där han under ca 1 år arbetat med utveckling av deras prissättningsmodell. Mats är teknologie doktor i optimeringslära och systemteori (KTH 2008) inom ämnesområdet struktur- och topologioptimering för design av lastbärande strukturer. I grunden har han en civilingenjörsexamen i Maskinteknik med inriktning mot matematik (KTH 2001). Mats kommer att ingå i modellgruppen med placering i Stockholm där han tillsammans med övriga gruppmedlemmar kommer att arbeta med programutveckling och modellutveckling kombinerat med en del konsultarbete.

Magnus Andersson kommer närmast ifrån Vattenfall där han arbetat efter sin civilingenjörsexamen, framförallt med vind- och vågkraft. Inom vindkraften jobbade Magnus mestadels med vindresursen och med de mätsystem Vattenfall använder på sina siter och inom vågkraft jobbade Magnus som projektledare. Magnus kommer att ingå i Affärsområde Civilt med placering i Stockholm där han kommer att arbeta som konsult med främst inriktning mot energi.

Johannes Hjerdt kommer närmast ifrån Trafikverket där han arbetat som signalingenjör på utvecklingsavdelningen där de utvecklar nästa generations signalsystem för tågtrafik, ERTMS. Johannes är 28 år och är Civilingenjör i Tekniskt fysik från Uppsala universitet. Johannes kommer att ingå i Affärsområde Civilt med placering i Stockholm där han kommer att arbeta som konsult.

Vi önskar Mats, Magnus och Johannes varmt välkomna till Systecon.