Nytt ramavtal med Banverket

8 december 2009

Systecon har fått förnyat förtroende från Banverket då vi tecknat ett nytt ramavtal kring konsulttjänster inom områdena RAM (Reliability, Availability, Maintainability) och säkerhet. Det nya ramavtalet löper fram till och med 2012 och möjliggör ett fortsatt samarbete med expertkompetens främst kring det svenska införandet av ERTMS (European Rail Traffic Management System).