Ökat intresse för beslutsstöd inom Life Cycle Management

20 september 2016

Att dela med oss av vår kunskap är en självklarhet för oss på Systecon och vi märker tydligt att intresset för våra expertområden ökar. Vi genomför regelbundet seminarier och kurser över hela världen, med deltagare från allt fler länder. Och i höst lanserar vi en helt ny utbildning Executive Life Cycle Management Program som vänder sig till organisationer, beslutsfattare och produktledare som söker kompetensutveckling inom Life Cycle Management.

Opus Suite-seminarier i Stockholm och Washington DC


I april hölls Opus Suite-seminarier i både Stockholm och Washington DC. Två liknande arrangemang till storlek och innehåll, men i Stockholm är det ett återkommande event sedan drygt tjugo år och i Washington DC var det premiär.

Seminariet i Stockholm för skandinaviska Opus Suite-användare och intressenter har arrangerats en gång per år sedan början av 90-talet. Årets seminarium hade temat ”Ökad operativ förmåga med kontroll på Total Ownership Cost” och programmet bjöd på flera presentationer med koppling till detta. Både generella, med teori och metodik om hur man lyckas med detta under hela produktlivscykeln, och praktiska, med exempel på hur Opus Suite ger kraftfullt analysstöd inom flera områden i det arbetet. Bland annat visade Saab Support & Services hur de använt SIMLOX redan tidigt i designarbetet för att säkerställa hög driftsäkerhet i en krävande applikation. För övrigt presenterades även nyheter i den senaste releasen Opus Suite version 2016. På seminariet deltog ca 60 personer från bland annat BAE Systems, Bombardier, DALO, FMV, Försvarsmakten, GKN Aerospace, Husqvarna, Saab, Trafikförvaltningen och Wallenius.


Robert Hell om Life Cycle Management på seminariet i Stockholm

I Washington DC var det som sagt premiär och det första Opus Suite-seminariet i Nordamerika. Det mesta tyder på att det blir en tradition även här eftersom antalet kunder och Opus Suite-användare har ökat snabbt i USA de senaste åren. På agendan i Washington fanns bland annat kundpresentationer från US Navy Sea Systems Command och från konsultföretaget ASI om användningen av Opus Suite inom F-35 Joint Strike Fighter-programmet. Det gavs även presentationer om modellering av Reliability Block Diagram i SIMLOX och om riskmodellering i CATLOC. Det var drygt 60 deltagare även på detta evenemang från bland annat BAE Systems, General Atomics, Raytheon, Textron, US Army, US Marine Corps och US Navy.


Tomas Eriksson om Performance på seminariet i Washington

Opus Suite-kurser attraherar många deltagare

På Systecon märker vi tydligt ett ökande intresse för beslutsstöd för kostnadseffektiv systemlogistik, Systems Life Cycle Management och Life Cycle Costing. Det märks inte minst på deltagarantalet på Opus Suite-kurserna under våren. Vi har mött kursdeltagare från Sverige, Italien, Spanien och Tyskland på våra SIMLOX- och CATLOC-kurser i Stockholm.


En grupp nöjda Opus Suite-användare på Systecons kontor i Stockholm

 

Executive Life Cycle Management utbildning 27-29 sept - unik 3-dagars utbildning

LIFE CYCLE MANAGEMENT (LCM) handlar om att hitta den optimala avvägningen mellan kraven på produktion och driftsäkerhet samt de resurser som krävs – oavsett om du står inför strategival, upphandling av ett nytt system eller helt enkelt vill effektivisera din verksamhet. Vår Executive Life Cycle Management-utbildning lär dig hur du som beslutsfattare kan ta fram det beslutsstöd som krävs för att i samtliga faser uppnå kostnadseffektivitet: maximal systemeffektivitet till minimal kostnad.

För mer information och anmälan