OKG - Systecon ger LCC-perspektiv på Oskarshamns kärnkraftverk

13 mars 2015

Tuffare krav från myndigheter och låga elpriser. Så ser verkligheten ut för OKG i Oskarshamn, något som ställer allt högre krav på effektivare drift och underhåll för att säkerställa lönsamheten. Nu har Systecon fått uppdraget att bidra med ett Life Cycle Management-perspektiv.

Tuffare krav från myndigheter och låga elpriser. Så ser verkligheten ut för OKG i Oskarshamn, något som ställer allt högre krav på effektivare drift och underhåll för att säkerställa lönsamheten. Nu har Systecon fått uppdraget att bidra med ett Life Cycle Management-perspektiv. Kärnkraftsreaktorerna O1, O2 och O3 i Oskarshamn ägs och drivs av OKG. Man har de senaste åren gjort stora investeringar för att öka reaktorernas effekt, tillgänglighet och säkerhet. När företaget 2013 behövde stöd med att granska LCC-data från en leverantör i samband med det s.k. Plex-projektet, en modernisering av O2, gav man Systecon uppdraget.

Samarbetet mellan OKG och Systecon började redan 2005, då man tog fram ett verktyg för att beräkna livscykelkostnader (LCC). Utöver nyttan med att säkerställa att leverantören lämnar korrekt data för förebyggande och avhjälpande underhåll, kan dessa data användas för vidare analyser. Bland annat används de för att beräkna optimalt reservdelslager med hjälp av Systecons programvara OPUS10, som OKG har en licens för.

Ett annat projekt som pågår på OKG är att uppgradera reservkraftanläggningen, delvis utifrån hårdare myndighetskrav efter olyckan i Fukushima 2011. I samband med förstudien för detta projekt genomförde Systecon en LCC-analys för att utvärdera olika alternativa lösningar för framtida reservkraft. Resultaten från LCC-analysen är en viktig aspekt när projektet går in i upphandlingsfasen.

För att möta marknadens och myndigheternas krav på hög tillgänglighet och säkerhet är en effektiv drift- och underhållsverksamhet en viktig beståndsdel. OKG gör därför en särskild satsning och planerar att rekrytera 50 nya medarbetare till underhållsavdelningen. Systecon har stora förhoppningar om ett fortsatt gott samarbete och nya möjligheter att hjälpa OKG att utveckla verksamheten och nå sina mål.