Operativ tillgänglighet åter i fokus

16 november 2016

Systecons VD Robert Hell skriver om hur operativ tillgänglighet återigen är i fokus.

Förändrat säkerhetsläge medför högre krav

I Sverige har detta inneburit ett hastigt uppvaknande och ett betydligt större fokus på det nationella försvaret och på att stärka den operativa förmågan här och nu. Det innebär att man behöver ha materiel och förband tillgängliga i högre utsträckning än tidigare. Jag hör liknande signaler från flera andra håll i Europa också. Man kan nästan få intrycket att det inte varit så viktigt att ha de dyra försvarssystemen tillgängliga tidigare. Mindre drift ger ju lägre kostnader.

När jag var på en konferens i USA i våras så berättades det om stora tillgänglighetsproblem på F18-flottan. Det saknades framförallt reservdelar. Från Danmark har jag uppfattat det som att man har liknande utmaningar med sina F16-plan och här hemma i Sverige har diskussionerna bl a handlat om långa reparationsköer på fordon och o-ringar som stoppar Gripenflygplanen från att flyga. Listan med exempel kan säkert göras mycket längre. I samtliga fall finns säkert goda skäl till att läget är som det är. Den naturliga reaktionen blir då oftast att titta här och nu och akut försöka åtgärda det aktuella problemet, dvs ta bort symptomen på något som egentligen har en djupare orsak.

Jag skulle vilja hävda att orsakerna till bristande tillgänglighet oftast går att finna i avsaknaden av ett systematiskt långsiktigt arbete med att analysera och förstå hur det totala systemet levererar tillgänglighet och var begränsningarna finns. Detta leder även till att man har svårt att förstå hur man ska anpassa sitt system eller sin underhållslösning för att möta förändringar i omvärlden eller i den egna kravbilden.

Life Cycle Management ger svaren

För att kunna vara långsiktigt kostnadseffektiv behöver man arbeta med Life Cycle Management (LCM) på ett proaktivt, strukturerat och kontinuerligt sätt. Detta förutsätter givetvis att man tydligt bestämmer sig för att göra så i strategier, processer och kompetensutveckling. Man behöver även säkerställa att man har metoder för att hantera all data som behövs och som finns i olika form under olika skeden av ett systems livscykel. Och så behöver man även en förmåga att analysera sin verksamhet och prediktera framtiden. Utan framåtriktad analysförmåga – predictive analytics – så blir det lätt att man försöker ”styra med svansen”.

Utifrån analyser blir man däremot klokare och får en bättre förmåga att anpassa sin verksamhet, sina system och sin underhållslösning till den nya verkligheten. Och för att citera Charles Darwin - ”Det är inte den starkaste som överlever, inte heller den intelligentaste, utan den som snabbast kan anpassa sig till förändringar.”

Systecon bidrar till ökad förståelse

För att dra vårt strå till stacken och bidra till en ökad förståelse genomförde vi i slutet av september den första upplagan av vårt nya Executive Life Cycle Management Program. Syftet med denna utbildning är att ge beslutsfattare en djupare förståelse för LCM i allmänhet, och logistisk analys i synnerhet. Läs mer om kursen som blev en riktig succé bland de medverkande. Håll ögonen öppna och anmäl dig tidigt för att få en plats nästa gång.

Life Cycle Cost (LCC) i Tyskland

Jag har tidigare berättat att det tyska försvaret genom organisationen BAAINBw har börjat använda Opus Suite i sitt LCC-arbete. Vår partner på den tyska försvarsmarknaden Heiko Grossmann från AltenBach Consult utvecklar i en artikel sin syn på LCC-metodiken i Tyskland och hur den tillämpas i den pågående MKS 180-upphandlingen. Läs hela artikeln.

Vi utökar vår internationella samverkan

Systecons internationella arbete fortsätter och jag upplever att intresset för LCM och Opus Suite fortsätter att öka. Den senaste tiden har vi bl a varit i Indien, Polen och Brasilien och signalen om att man vill bli bättre inom LCM är tydlig. I Norge har vi på Systecon varit verksamma sedan länge på den norska försvarsmarknaden och både FMA (Forsvarsmateriell) och Kongsberg är Opus Suite-användare. Norge har en mycket stor och kvalificerad petroleumindustri och när oljepriset nu är så lågt så har aktörernas behov av att vara kostnadseffektiva ökat. För att nå ut bättre till dessa kunder har vi nyligen valt att påbörja ett samarbete med Cervino A/S och tillsammans ser vi stora möjligheter i att kunna erbjuda en högre lokal närvaro och en bredare palett med tjänster.

Systecons metodutveckling i prisbelönt studie

Till sist vill jag även nämna att NATO-rapporten SAS-099 “Economics for Evaluating Fleet Replacement” har tilldelats 2016 Scientific Achievement Award av NATO Science & Technology Organization. Varför vill jag då nämna det? Jo, Systecon har stöttat Försvarets Materelverk (FMV) i arbetet med att ta fram denna rapport. Systecons medverkan med metodutveckling har varit avgörande för den teoretiska delen av rapporten. Förutom att jag är stolt över att vår förmåga till metodutveckling får denna typ av erkännande är frågan om hur man gör en ekonomiskt optimal omsättning av system ett tema som jag tänkte återkomma till i kommande krönikor.

Sitter du på frågeställningar inom detta område och känner att du behöver hjälp för att hitta rätt svar, tveka då inte att höra av dig till oss!


Robert Hell
VD, Systecon AB

Prenumerera på Systecons nyhetsbrev