OPUS10 VERSION 7 RELEASED!

30 mars 2007

I nya OPUS10 version 7 har både användargränssnitt och funktionalitet förbättrats på ett flertal områden. Resultatet är att OPUS10 blir ännu mer flexibelt och användarvänligt för analyser och optimering av support logistik lösningar i allmänhet och reservdelslösningar i synnerhet.

Samtidigt med den nya OPUS10 releasen kommer mellanreleasen SIMLOX version 3.1, som förutom att vara kompatibel med OPUS10 version 7 även innehåller en del ny funktionalitet.

Viktiga nyheter i OPUS10 version 7 är:

  • Lateral support & Förebyggande UH
  • Bristrisk baserade optimeringar
  • Förbättrad LORA XT
  • Explorer vy
  • Batchade artikelutbyten
  • Förbättrat resultatfönster
  • Sortering i indata och resultat tabeller
  • Förbättrat log-fönster

För en mer utförlig översikt av ny funktionalitet, ladda ner dokumentet nedan. För mer detaljerad teknisk beskrivning, läs mer här