Predictive Analytics vinner mark

2 mars 2017

Systecons VD Robert Hell skriver om hur Predictive Analytics vinner mark.

Det är kanske inte helt oväntat att det blir mer och mer accepterat att strukturerade analyser ger bättre beslut. Många organisationer har investerat stort i att skapa informationssystem för att stödja och följa upp sin verksamhet. Big data-trenden och internet of things driver på ytterligare satsningar på sensorer och olika metoder för att automatiskt fånga data om verksamheten, dess olika system och flöden. Fler och fler inser också potentialen med att kunna använda all data som samlas in för att utveckla och förbättra sin verksamhet.

Från analys till action!

I en nyligen publicerad forskningsrapport från TDWI och SAS Institute konstateras att allt fler företag försöker bygga in och operationalisera analyser i sina verksamhetsprocesser. Syftet är att det ska bli enklare och mer naturligt att gå från analys till action.

Än så länge fokuserar merparten av företagen på lösningar för rapportering och visualisering av vad som redan har hänt. I rapporten konstateras dock att allt fler börjar intressera sig för hur framtiden kommer att utveckla sig, eller vad konsekvenserna av ett visst handlande kommer att innebära. Man bedömer därför att predictive analytics, optimering och what-if-simulering kommer att vara de största användningsområdena för analyser i framtiden.

Opus Suite version 2017 redo för framtiden

Den nya versionen av Opus Suite som vi lanserar inom kort tar ytterligare steg mot att möta denna trend. Integration av Opus Suites kraftfulla beräkningsfunktionalitet i andra större företagslösningar har underlättats genom möjligheten att använda sig av JSON-formatet för datautbyte.

Genom ökad integrationen inom Opus Suite kan man lättare tillgodogöra sig de enskilda ingående verktygens styrkor för kombinerade analyser. Det går nu också att samla in och presentera mer detaljerade resultat från enskilda simuleringar så att en beslutsfattare får en ökad förståelse och mer komplett bild av konsekvenser i form av risker och sannolikheter.

Genom ytterligare förbättrad prestanda kan analyserna göras ännu snabbare, vilket även möjliggör analyser av ännu större och komplexare scenarion. Med version 2017 visar vi ännu en gång att Opus Suite är den ledande lösningen på marknaden för predictive analytics, optimering och what-if-simulering inom Systems Life Cycle Management.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I vårt senaste nyhetsbrev kan du bland annat läsa om nyheter i nya versionen av Opus Suite samt om hur modeller kan stödja och hålla samman ett projektteam och skapa en gemensam referensram för beslutsfattande. Som vanligt får du även tips som kan hjälpa dig att använda Opus Suite effektivare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Robert Hell
VD, Systecon AB