Premiär för Systecons nya kurs "Executive Life Cycle Management Program"

11 november 2016

I september var det premiär för Systecons nya kurs ”Executive Life Cycle Management”. Under tre dagar fick ett dussin deltagare från Sverige, Tyskland, Spanien och Sydkorea lära sig mer om de begrepp och metoder som krävs för att kunna leda organisationer med ambitionen att ta ett helhetsgrepp på sin kostnadseffektivitet.

Kursen syftade till att ge deltagarna ett övergripande ramverk för Life Cycle Management och ökad förståelse för rollen som Life Cycle Manager.


Patrik Alfredsson, Teknisk doktor och Senior Partner på Systecon

”Det är tyvärr alltför vanligt idag att den tekniska designen av ett system ges för stor vikt i förhållande till designen av underhållslösningen”, menar kursledaren Patrik Alfredsson. ”För att nå en kostnadseffektiv lösning måste dessa balanseras genom ett parallellt och iterativt förfarande, vilket ställer krav på organisationens ledningsförmåga”. Kursen gav också inblick i vilka typer av analyser, modeller och verktyg som krävs för att fatta underbyggda beslut ur ett livscykelperspektiv. De teoretiska momenten befästes genom ett antal övningar där deltagarna fick slipa sin analytiska förmåga.

Några lärdomar från kursen:

  • För att lyckas med Life Cycle Management krävs att strategi, informationsförsörjning och analysförmåga samverkar i balans. Faller en del ifrån saknar det betydelse hur starka övriga är.
  • En stor del av systemets totalkostnad binds av beslut som fattas tidigt i livscykeln. Planera analysresurserna därefter.
  • Försök undvika att hamna i den klassiska ”sekventiella fällan” där man först tar fram vilka tekniska system som behövs, sen tittar på vad som krävs för att underhålla dem för att i bästa fall avslutas med en bedömning av vad det hela kommer att kosta. Detta leder ofrånkomligt till en suboptimal lösning och onödigt höga kostnader.
  • LCC vid upphandling bidrar till att flytta fokus från teknisk prestanda här och nu till framtida kostnader för drift och underhåll. Det hjälper hela projektet att hitta balans mellan teknisk prestanda och kostnader.
  • Vid LCC-upphandling, var transparent med hur din utvärderingsmodell fungerar. Det ger utrymme för anbudsgivarna skräddarsy sin lösning för dina behov och minskar risken för missförstånd och missnöje hos de som blir utan kontrakt.
  • Vid utformning av underhållsåtaganden enligt principen Performance Based Logistics, välj ett mått (Key Performance Indicator - KPI) för att värdera kontraktsuppfyllnaden som matchar åtagandets omfattning. Det ska vara lätt för leverantören att mäta och redovisa, samtidigt som det tydligt kopplar till systemets tillgänglighet.
  • Underskatta inte utmaningarna med att göra överlämning mellan olika aktörer och faser i systemets livscykel. Det finns en överhängande risk att kunskap, informations- och analysstrukturer som byggts upp går förlorade och därmed också kontrollen på framtida kostnader.

Responsen från deltagarna var mycket positiva efter kursen, och flera uttryckte sig se kursen som ett steg mot att bli bättre rustade för sina respektive utmaningar på hemmaplan.

“The LCM-Training performed by Systecon has been a great experience. Not only the overview about the massive topic was presented in a very professional manner but also the real examples displayed over the lectures have been on the edge of current best-practices and state-of-the-art process descriptions. The presentation by the trainer has expanded our logistic view and motivated more to further develop some Through Life Management initiatives discussed.”
Juan Carlos PEREA RODRIGUEZ, MTI Officer, OCCAR EA

"En mycket intressant kurs där mina egna tankar i vissa fall bekräftades, men guldkornen var insikter som helt visade sig vara motsatsen till mina tidigare uppfattningar”.
Fredrik van Roseel, Technical Manager, Sjöfartsverket

”LCM-kursen är den mest intressanta kurs jag gått under de dryga 15 år jag arbetat med ILS!”
Fredrik Elmforsen, Combitech AB

Står du och din organisation inför utmaningen och ambitionen att utveckla er förmåga att nå bättre systemeffektivitet till lägre kostnader? Vill du få en djupare förståelse för Life Cycle Management i allmänhet, och logistisk analys i synnerhet? Välkommen att kontakta Patrik Alfredsson för vidare diskussion patrik.alfredsson@systecon.se telefon 08-459 07 69.
        
Vill du delta vid nästa kurstillfälle? Anmäl ditt intresse redan nu, så återkommer vi med mer information (ej bindande anmälan).

Mer information om kursen