Republic of Singapore Air Force - köper SIMLOX

3 mars 2014

Republic of Singapore Air Force har valt att köpa SIMLOX - ett simuleringsverktyg i Opus Suite.

SIMLOX är ett unikt verktyg för scenariosimulering som möjliggör analys av förväntad performance över tid, givet en viss supportlösning och ett visst driftscenario.

Vi välkomnar Republic of Singapore Air Force som nya SIMLOX användare.