Simulering för beslutsstöd i järnvägsbranchen

15 september 2008

Asset managers i järnvägsbranchen behöver ofta fatta kritiska strategiska beslut om hur supportorganisationen ska utformas. Komplexiteten i transportsystemen gör det mycket svårt att till fullo analysera och förstå konsekvenserna av ett beslut. Systecon har utvecklat en effektiv metod för bästa möjliga beslutsunderlag där man bland annat drar nytta av optimerings- och simuleringsverktygen OPUS10 och SIMLOX

Läs artikeln här: Railway Strategies