SJ - beställning av analysstöd för förbättrat underhåll av X2000

25 januari 2008

Systecon har fått i uppdrag av SJ att genomföra en underhållsanalys av innerdörrarna i X2000 snabbtåg. Systecon kommer i samarbete med SJ att utföra FMECA/RCM analyser för att identifiera åtgärder för förbättrad funktion och tillgänglighet på innerdörrarna. Resultatet från studien kommer bland annat att användas som underlag för en uppdatering av systemets underhållsdokumentation


Foto: Kasper Dudzik