Ständigt på jakt efter det optimala

4 april 2016

Systecons VD Robert Hell skriver om det ökade intresset för Life Cycle Management runtom i världen.

Jag har i tidigare nyhetsbrev skrivit om det ökande intresset för Life Cycle Management och då kanske framförallt för det analytiska angreppssätt som Opus Suite erbjuder. Jag upplever att denna trend håller i sig och fördjupas.

Nya frågeställningar kräver metod- och kompetensutveckling

I våra konsultprojekt får vi ofta förtroendet att tolka och förstå våra kunders olika frågeställningar och överföra dem till analytiska metoder och modeller. Därigenom kan vi hjälpa beslutsfattare att på ett effektivt sätt förstå vilka konsekvenser olika vägval kommer att få. I de flesta fall räcker Opus Suite till för att svara på kundens frågor men i vissa fall krävs ny metodutveckling. I vissa fall leder denna metodutveckling till nya kund- eller till och med projektspecifika verktyg. Just förmågan att kunna analysera och värdera alternativ och förstå vilka vägval som är mest effektiva anser jag är kärnan i Life Cycle Management-arbetet oavsett om man jobbar med tidiga konceptval, upphandlingar eller med att designa effektiva supportlösningar. Den stora bredden på frågeställningar som behöver analyseras ställer hela tiden nya krav på de metoder och modeller som man använder.

Det ökande intresset för LCM har inneburit att vi i våra tjänster både hjälper våra kunder i enskilda projekt och med att utveckla deras egna arbetssätt och förmåga inom området. Som ett led i det senare lanserar vi i höst en Executive Life Cycle Management-utbildning som bygger på den metodik vi utvecklat och erfarenheter vi fått i olika projekt. Bland annat det fleråriga arbete vi genomfört åt thailändska flygvapnet som Patrik Alfredsson berättar mer om i denna artikel. Vill du göra motsvarande LCM-lyft i din organisation så kan ett första steg vara att anmäla dig till den nya utbildningen, men du är givetvis välkommen att kontakta oss om du vill att vi skräddarsyr ett utvecklingspaket anpassat för dina behov.

Intresset för Life Cycle Management ökar

BAAINBw (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr) är den enhet inom det tyska försvaret som ansvarar för anskaffning, drift och underhåll av tyska försvarets materiel. På sin hemsida beskriver de att deras uppgift är att säkerställa att “Bundeswehr demand is met by supplying state-of-the-art technology and modern equipment at economic conditions”. De har många intressanta tankar om hur LCC-metodiken ska utvecklas och tillämpas i hela livscykeln. Strax före jul valde de att börja använda Opus Suite för LCC-analyser. Att OPUS10 och CATLOC får en central roll i denna utveckling är någonting som vi är stolta över och som vi ser fram emot att följa.

Strax efter att tyska försvaret beslutade sig för att börja använda Opus Suite fick vi även positiva besked från Schweiz. Där är det försvarsindustrin i form av RUAG Aviation som fått i uppdrag från de Schweiziska försvarsmyndigheterna att använda OPUS10 för logistikoptimering inom F/A-18 programmet.

Även i våra närmaste grannländer Danmark och Norge fortsätter satsningarna på att stärka sin förmåga till systematiskt och analytiskt LCM-arbete och vi har nyligen tecknat fleråriga support- och ramavtal med både FMI i Danmark och den nybildade enheten Forsvarsmateriell i Norge.

Australien är trots det stora avståndet en av de marknader där Opus Suite är mest etablerat och använt. Verktygen används aktivt inom i stort sett alla stora teknikprogram av såväl försvarsmyndigheten DMO som industrin. Vi genomförde där nyligen tillsammans med vår representant Thales Australia en numera regelbundet återkommande User Group. I år var det ca 40 deltagare och försvaret kommunicerade att de avser öka och bredda användningen av Opus Suite ytterligare.

Ett annat stort steg för oss är att vi i dagarna öppnar upp Systecon Korea tillsammans med vår sydkoreanska representant Moasoft Corporation. Det är ett sätt att utöka samarbetet med Moasoft och samtidigt skapa ett effektivare sätt att supporta våra Sydkoreanska kunder på en marknad med ett tydligt växande LCM-intresse.

Opus Suite version 2016

I vårt senaste nyhetsbrev fokuserar vi även på releasen av vår nya version av Opus Suite 2016. Det är en härlig känsla när något som man jobbat intensivt med i ett helt år blir ”färdigt” och man får möjlighet att visa upp allt det nya för en förväntansfull skara användare. Fortare, flexiblare och mer integrerat är vad vi hoppas bjuda på den här gången, vilket vår utvecklingschef Tomas Eriksson utvecklar i denna artikel.

Opus Suite seminarium 2016 – Ökad operativ förmåga med kontroll på Total Cost of Ownership

Till sist vill jag hälsa er välkomna till årets skandinaviska Opus Suite-seminarium som hålls på Stockholm Waterfront Congress Center den 14 april. (länk till sida på hemsidan) I år är temat ”Ökad operativ förmåga med kontroll på Total Cost of Ownership”. Inom ramen för detta ambitiösa tema kommer vi att bidra med nya perspektiv och inspiration till hur våra kunder ska kunna trimma sina verksamheter och förbättra sina system ytterligare. För som vi säger i vår slogan: vi är ”in search of the optimum”.


Robert Hell
VD, Systecon AB

Prenumerera på Systecons nyhetsbrev