Statoil ASA - Dimensionering av reservdelspool

26 mars 2007

Systecon har mottagit en order från Statoil ASA, Stavanger, Norge, på optimering av reservdelslösningen för den gasturbin pool som Statoil administrerar åt ett antal oljebolag. Arbetet är en fortsättning på tidigare utfört arbete och syftar till att analysera utökningar i turbin-poolen samt effekter av nya och ändrade förutsättningar. Systecon kommer att genomföra analyserna med hjälp av reservmaterieloptimeringsprogrammet OPUS10.