Statoil - Optimering av reservdelslager för gasturbinspool

Reservdelspool för gasturbiner på oljeplattformar optimerades och kostnadsuppskattades med OPUS10.

Statoil använder sig av gasturbiner för att generera el på de flesta av sina havsbaserade oljeplattformar. För dessa gasturbiner sattes en reservdelspool ihop. Poolen förser förutom Statoils egna gasturbiner även gasturbiner ägda av andra bolag med reservdelar. Det är dock Statoil som äger och administrerar poolen.

Systecon genomförde med hjälp av OPUS10, det världsledande optimeringsverktyget för reservdelslager, en modellering och optimering av reservdelspoolen. Resultatet av denna analys visade bland annat vilka komponenter, och hur många av varje, som man ska lagerhålla för att risken för komponentbrist ska ligga på en godtagbar nivå till lägsta möjliga kostnad.

Medlemskapet i poolen innebär en förbindelse att investera i nya komponenter. Hur stor investeringen blir för varje medlem beror på den installerade kapaciteten. En modell för hur investeringarna i reservdelspoolen ska fördelas på de oljebolag som ingår togs också fram och användes tillsammans med optimeringsresultaten.