Stipendium för bästa examensarbete

10 maj 2007

Det bästa examensarbetet inom Driftsäkerhet & Underhåll samt Livslängdsekonomi belönas varje år med Generallöjtnanten och förste ordföranden i UTC Ove Ljungs stipendium. För 2006 tilldelas detta Håkan Borgström för examensarbetet ”The Maintenance Organization: A Strategic Value Adding Force”.

I motiveringen som kan läsas på organisationen UTEKs hemsida står att examensarbetet ”med managementinslag från modern produktionsstrategi och Life Cycle Profit synsättet samt med kraftfulla datorhjäpmedel från LCC området skapat underlag inte endast för optimering av underhållsresurserna vid en given tillgänglighet, utan även för optimering av tillgänglighetsnivån som sådan. Även om studien är genomförd på pendeltåg är de av Håkan Borgström tillämpade teorierna och verktygen för en värdeskapande underhållsorganisation generella och överförbara till andra tillämpningsområden.”

Klicka här för att hitta examensarbetet på Lunds Tekniska Högskolas hemsida

Håkan har efter avlagd examen tagit anställning som konsult på Systecon. Vi gratulerar Håkan till stipendiet och är glada att ha honom i laget.