Sydkoreas Försvar köper Systecons programsvit

6 november 2012

Systecons programsvit,OPUS10, SIMLOX och CATLOC, används sedan en tid av Sydkoreanska försvaret med syfte att ta fram lösningar som kombinerar hög kapacitet och effektivitet med acceptabla kostnader. Genom avancerad matematik och verklighetstrogen simulering, ger programsviten beslutsstöd för att både tekniska system och deras försörjningslösningar ska vara kostnadseffektiva.

I de stora projekt för anskaffning och utveckling av nya försvarssystem som pågår i Sydkorea, spelar ADD (Agency for Defence Development) en central roll.  ADD använder Systecons programsvit för att säkerställa att de nya tekniska systemen och deras underhålls- och försörjningslösningar ska kombinera hög effektivitet med acceptabla anskaffnings-, drift-och underhållskostnader under hela livslängden.

ADD utökade nyligen användningen när ADD Land Systems I Daejeon köpte licenser till två av verktygen i programsviten; optimeringsverktyget OPUS10 och simuleringsverktyget SIMLOX.

Mr. Roh Hyo-Sang, Utvecklingschef på ADD Land Systems kommenterar:
“Framgångsrik Life Cycle Management och förmågan att utveckla kostnadseffektiva lösningar är avgörande i Sydkoreas utveckling av ett starkt och oberoende försvar. I det sammanhanget var det ett naturligt beslut för ADD Land Systems att anskaffa OPUS10 och SIMLOX för vår strategiska modellering och simulering ”

Programmen levererades av Systecons Sydkoreanska representant Moasoft. Det innebär en utökning för ADD, eftersom ADD Naval Systems i Seoul sedan 2010 använder OPUS10 och SIMLOX samt kostnadsanalysverktyget CATLOC, det tredje verktyget i sviten.