Systecon – attraktivt för exjobb

14 september 2015

Att studenter söker sig till Systecon för att göra sina examenarbeten är en bekräftelse på att vi har en spännande verksamhet och ligger långt fram i utvecklingen i branschen.

Exjobb är ett bra sätt att få en oberoende belysning på aktuella frågeställningar och få nya in nya idéer och infallsvinklar. Dessutom är det ett led i arbetet för ett tätare samarbete med universitet och högskolor.

Ett nyligen genomfört arbete är Modeling of Life-Limited Spare Units in a Steady-State Scenario, en magisteruppsats av Sara Hallin på institutionen för matematik på KTH. Arbetet handlar om de problem man ställs inför när man vill modellera reservdelar med begränsad livslängd i OPUS10 och hur man bäst hanterar detta.

Dessutom finns två pågående examensarbeten hos Systecon. I det ena kommer Filip Malmberg att undersöka hur man ur ett samhällsekonomiskt perspektiv på bästa sätt bygger en modell för resursdimensionering och kapacitetsanalyser för regional tågtrafik, baserat på Skånetrafikens tågtrafik.

I det andra ska Max Wikander undersöka möjligheten till en mer förfinad modell för efterfrågan från förebyggande underhåll genom att bedöma konsekvenserna av vissa förenklade antaganden i OPUS10.

Genom åren har flera av Systecons tidigare examensarbetare vunnit pris som årets bästa exjobb inom Driftsäkerhet och Underhåll. Ett pris som delas ut årligen av föreningen UTEK (numera Svenskt Underhåll).

Så leder vi utvecklingen tillsammans med universitet och högskolor