Systecon deltar i flygtekniska forskningsprogrammet NFFP6

15 oktober 2013

Systecon har tillsammans med SAAB och Luleå Tekniska Universitet tilldelats forskningsmedel inom det nationella flygtekniska forskningsprogrammet NFFP6.

Systecon kommer i samverkan med SAAB och Luleå Tekniska Universitet (LTU) att utveckla metoder för kostnadseffektiv reservdelsförsörjning. Syftet är att utveckla beslutsstöd och verktyg för att effektivt kunna utnyttja reservdelar och utbytesenheter från utgallrade flygplan i en återstående flygplansflotta, och därmed minska återanskaffningsbehov och underhållskostnader samt öka systemets totala uthållighet. I arbetet ingår att ta fram optimerings- och simuleringsrutiner samt att implementera dessa i en demonstrator. Arbetet kommer att pågå fram till 2017 och genomförs i projektform under ledning av SAAB.

Det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP) leds av Sveriges forskningsmyndighet VINNOVA i samverkan med Försvarsmakten och Försvarets Materielverk. NFFP startades redan 1994 och har sedan dess genomförts i flera olika steg. En nyhet i det nu aktuella steget, NFFP6, är att det även möjliggör deltagande från små och medelstora företag (SMF). Detta har gjort det möjligt för Systecon AB att ansöka i samverkan med SAAB och LTU.