Systecon deltog på CEAS i Linköping

26 oktober 2013

Systecon deltog på CEAS 2013 Air & Space Conference i Linköping 16-19 september. Flygtekniska Föreningen stod som arrangör för evenemanget, som hölls på Linköping Konsert & Kongress.

CEAS (Council of European Aerospace Societies) anordnar en konferens vartannat år och lockade i år ca 400, mestadels internationella deltagare. Bland utställarna återfanns SAAB AB, GKN Aerospace och RUAG Space.

En av talarna var astronauten Christer Fuglesang, som gav sin syn på rymdforskningen. Fler än 190 föredrag hölls på konferensen - bland annat presenterade Saab resultatet från analyser och studier av SK60-flottan, där Systecons programvara SIMLOX nyttjats i utvecklingen av en strukturerad metodik för att ta fram effektiva underhållskontrakt med s.k. Performance Based Logistics (PBL).