Systecon deltog på ISO 55000 Asset Management Standard Conference i Malmö

17 juni 2016

För första gången hölls ISO 55000 Asset Management Standard Conference i Sverige, i Malmö. Systecon medverkade i sin roll som tankeledare inom Life Cycle Asset Management och hur det kan tillämpas i praktiken.

Det finns en stor potential i att tydliggöra och stärka det analytiska elementet inom standarden för Life Cycle Asset Management. Med hjälp av analysverktyg som Opus Suite kan organisationer få en bättre förståelse om vad som påverkar produktivitet och kostnader i anläggningar och därigenom fatta bättre beslut.