Systecon höll föredrag på konferens om Life Cycle Management

19 februari 2015

Systecons Andreas Viberg deltog i konferensen NATO Life Cycle Management Conference i Bryssel och höll ett anförande med rubriken The Impact of a Design Change on Reliability, Maintainability and Life Cycle Cost.

Anförandet var tvådelat och handlade först om vikten av att Life Cycle Management genomförs kontinuerligt som en del av verksamheten och att modellering och simulering då är en kraftfull metod för att till exempel ta fram underlag inför viktiga beslut. Den andra delen av anförandet var ett exempel på hur Life Cycle Management kan genomföras i praktiken och handlade om det projekt Systecon tidigare genomförde för BAE Systems om vilka effekter ett byte av bandalternativ från stål till gummi på Stridsfordon 90 får på livscykelkostnaden (LCC).

I projektet, som genomfördes tillsammans med BAE Systems, användes Systecons Opus Suite för att bygga upp en LCC-modell för att analysera de långsiktiga ekonomiska effekterna av ett byte från stål- till gummiband för Stridsfordon 90. Resultatet av projektet var att nuvarande och blivande användare av Stridsfordon 90 har ett väl genomarbetat underlag som stöd för valet av bandalternativ.