Systecon höll föredrag på Upphandlingsdagarna 2015

30 januari 2015

Systecons VD Robert Hell medverkade i veckan på Upphandlingsdagarna 2015 där han presenterade ”hur man väljer anbud för största möjliga samhällsnytta”.

Föredraget handlade i huvudsak om hur man genomför LCC-upphandling (Life Cycle Cost) och Robert berättade om hur Systecon gick tillväga när man nyligen hjälpte Trafikförvaltningen vid Stockholms Läns Landsting att upphandla nya tunnelbanetåg.

I detta fall svarar jag ur ett upphandlingsperspektiv. I en upphandling av kapitalintensiva och verksamhetskritiska tekniska system som tåg, flygplan eller vindkraftverk, så påstår jag att det går ut på att välja den lösning som på bästa sätt uppfyller ett definierat behov till lägsta möjliga totalkostnad för samhället sett över hela systemets livslängd, säger Robert.

Upphandlingsdagarna är Sveriges största årliga konferens och mötesplats inom svensk och europeisk offentlig upphandling. Konferensen drog i år ca 700 deltagare från framförallt Sveriges alla upphandlande myndigheter.

Roberts presentation finns att ladda ner på Upphandlingsdagarnas hemsida. Vill du redan nu få del av presentationen eller ställa frågor om LCC-upphandling så är du välkommen att kontakta Robert Hell.