Systecon höll presentation på NATO LCM Conference i Bryssel

25 januari 2017

Patrik Alfredsson, Teknisk Doktor och Senior Partner på Systecon var en av talarna på årets NATO LCM Conference ii Bryssel den 24-25 januari. Temat för presentationen var "Walk the Talk - How to Build and Maintain a Capability for Proactive and Effective Life Cycle Management” och fokuserade på hörnstenar och framgångsfaktorer för kostnadseffektiv Life Cycle Management av tekniska system och behovet av beslutsstöd inom Capability Management.

Dessutom höll Steffen Gastreich, Cost Engineer på AltenBachConsult presentationen “Closing the Gap between Parametric and Engineering Cost Estimation”, som beskriver hur dessa två kostnadsberäkning metoder kompletterar varandra i de tidiga faserna av systemets livscykel. AltenBachConsult är Opus Suite-representant för försvarssektorn i Tyskland, Österrike och Schweiz.