Systecon på seminarium i Sydkorea

10 maj 2012

Ett seminarium genomfördes den 9:e maj i Daejeon i Sydkorea för 65 deltagare från olika organisationer. Fokus för seminariet låg på beslutsstöd inom ILS, RAMS, LCC och Supportability Analysis, samt på Systecons produktsvit med OPUS10, SIMLOX och CATLOC.

Bland annat visades exempel på hur viktigt det är med grundliga analyser, samt på hur produktsviten kan ge beslutsstöd i olika faser.

Seminariet arrangerades av vår Sydkoreanska representant Moasoft medan Systecon stod för innehållet.