Systecon på Systems Engineering-konferens i USA

8 november 2011

“The 14th Annual Systems Engineering Conference” genomfördes den 24-27 oktober i San Diego.

Systecon medverkade både som utställare och som föredragshållare med en artikel med titeln ”Simulation as support for decision making in negotiations”. Det handlar om hur man med hjälp av Systecons programvarusvit kan analysera risker och förväntad effekt i s.k. Performance Based Logistics (PBL) kontrakt.  Med modellering och simuleringarna som grund kan olika belöningsfunktioner utvärderas med avseende på förväntad belöning givet ett visst logistikupplägg.

Konferensen arrangerades av National Defense Industrial Association, NDIA, och besöktes av ca 400 personer. Fokus för konferensen var förbättring av anskaffning och prestanda i försvarssystem och projekt, inklusive nätverksbaserade operationer, data och information i systemen, driftskompabilitet samt alla aspekter av systemets underhåll och skötsel.

Klicka här för att ladda ner ”Simulation as support for decision making in negotiations”