Systecon talade på Defence Support Strategies 2012

23 april 2012

Systecon deltog som talare vid konferensen Defence Support Strategies 2012 på Hilton Copenhagen Airport Hotel den 18-20 april.

Patrik Alfredsson, konsult och seniorpartner på Systecon, höll ett föredrag med titeln ”Analyzing Spares Requirements to Sustain Complex Operations”, där han beskrev hur Systecon stöttat FMV (Försvarets Materielverk) och FLO i Norge (Forsvarets Logistikk Organisasjon) med modeller och analyser för Contractor Logistic Support i det samnordiska helikopterprogrammet.

För mer information om konferensen, klicka här.