Systecon talade på energiseminarium i Almedalen fredagen den 6 juli

2 juli 2012

Systecon höll ett föredrag om sysselsättningseffekter kopplade till vindkraftsutvecklingen. Vindkraftsbranschen är en växande sektor både internationellt som nationellt och denna utveckling skapar arbetstillfällen. Samtidigt befinner sig vindindustrin i en transformation där allt fler projekt planeras och realiseras till havs vilket sätter nya och högre krav på drift- och underhåll. Drift och underhåll av vindparker skapar långvariga personalbehov, och offshore blir detta behov ännu större.