Systecon talade på energiseminarium i Almedalen fredagen den 6 juli

22 juli 2012

Systecon höll ett föredrag om sysselsättningseffekter kopplade till vindkraftsutvecklingen. Vindkraftsbranschen är en växande sektor både internationellt som nationellt och denna utveckling skapar arbetstillfällen. Samtidigt befinner sig vindindustrin i en transformation där allt fler projekt planeras och realiseras till havs vilket sätter nya och högre krav på drift- och underhåll. Drift och underhåll av vindparker skapar långvariga personalbehov, och offshore blir detta behov ännu större.