Systecon tecknar ramavtal med SKB

25 maj 2007

För att komplettera sina resurser och sin kompetens inom logistik- och underhållsområdet har Svensk Kärnbränslehantering (SKB) tecknat ett tvåårigt ramavtal med Systecon. De tjänster som Systecon i huvudsak kommer att leverera är kvalificerade utredningar och analyser kopplade till det planerade svenska djupförvaret av kärnbränsle. Olika alternativ och lösningar för hanteringen och förvaringen av kärnbränslet utreds för närvarande av SKB.

För mera information om SKB se www.skb.se