Systecon utvecklar PVL (Prognosverktyg Logistik) åt FMV

1 april 2016

Systecon har fått en beställning från FMV för att under tre år vidareutveckla Prognosverktyg Logistik, PVL. Arbetet omfattar utveckling av metodik, modeller, verktyg och underlag för logistikberedning och analys, samt stöd och tillämpning av metodiken inom FMV och Försvarsmakten.

Grundfunktionaliteten i PVL rör prediktering av de logistiska behov (teknisk tjänst, sjukvård, förnödenheter, transporter) som kan förväntas uppstå då ett förband genomför olika verksamheter under givna miljöförutsättningar. Dessa behov matchas mot den kapacitet man har i sitt logistikkoncept, och eventuella brister kan identifieras. Med hjälp av PVL kan även predikterad effekt på tillgänglighet, uthållighet eller stridsvärde analyseras.

Utvecklingen av PVL inleddes för snart tio år sedan i nära samverkan med användarna. Denna unika metod har blivit mycket uppskattad inom Försvarsmakten och används i allt fler sammanhang.