Systecon växer snabbt i USA - US Navy och F-35 Joint Program Office nya Opus Suite användare

10 november 2014

US Navy och F-35 Joint Program Office är två exempel på nya amerikanska Opus Suite-användare, ett av flera tecken på ett växande intresse för Opus Suite i USA.

Medan verktygen i Opus Suite varit kända och brett använda i Europa och Asien under decennier, har intresset varit svagt från Nordamerika. Det har visserligen länge funnits användare i USA, som US Air Force C17-program, Lockheed Martin, Boeing, Raytheon och Textron. Dessa har dock varit del av internationella samarbeten och exportprojekt, inte inhemska program. Det svala intresset har troligen delvis berott på att kostnadseffektivitet och LCM (Life Cycle Management) inte har varit prioriterade områden under en lång period av ökande försvarsbudgetar, och delvis på att Department of Defense tillhandahållit och ofta även kravställt nyttjandet av enklare programvaror som COMPASS och SESAME. De senaste årens kostnadsjakt har dock ökat intresset för att hitta och utvärdera nya sätt att sänka kostnaderna för anskaffning, drift och underhåll av tekniska system utan att tappa kapacitet eller effektivitet.

Systecon har de senaste åren därför deltagit på ett flertal mässor och konferenser i USA för att berätta om den analytiska approach till LCM och ILS som är vanlig inom FMV och den svenska försvarsindustrin och hur Opus Suite kan ge värdefullt beslutsstöd i detta arbete. Sedan 2012 har vi dessutom fått en bättre lokal närvaro, genom etableringen av en amerikansk representant, WPI Services, med kontor i Washington DC och i Florida.

Våra satsningar på att informera och sprida kunskap har nu börjat ge resultat. Opus Suite används idag bland annat inom F-35 Joint Strike Fighter programmet (JSF) för att hitta vägar att sänka driftkostnaderna där. Inom US Navy använder både Naval Sea Systems Command (“NavSea”) och Naval Air Systems Command (“NavAir”) Opus Suite för flera olika program. Bland annat utgör Opus Suite beräkningskärnan i NavSea:s LCM-lösning ”ePLM-IDE” (för mer information om ePLM-ID, läs här) och likaså i NavAirs liknande lösning ”MPS&E” (Maintenance Planning, Scheduling, and Execution).


U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Caleb Cooper

Under 2014 och 2015 genomför Systecon och WPI Services ett stort antal kurser för US Navy med fokus på Life Cycle Management, Logistik Optimering (LORA), modellering och simulering.