Systecons första Italienska Opus Suite User Group

11 juni 2015

Opus Suite User Group har för första gången genomförts i Italien, i samarbete med Systecons italienska partner SeTeL.

Seminariet gick av stapeln den 4 juni och var en del av den återkommande kongressen IEEE Metrology Aerospace Congress som i år anordnades i Benevento.

På Opus Suite User Group deltog ett 20-tal representanter från flera olika företag och branscher. Bland annat kan Italian Air Force, Orizzonte Sistemi Navali,  Alenia Aermacchi och Agusta Westland nämnas. Systecons samarbete med SeTeL började 2006 och redan 2007 blev SeTeL Systecons officiella representant i Italien. Sedan dess har antalet Opus Suite användare i Italien succesivt ökat och idag är Italien en av Systecons viktigaste marknader med flera prestigefyllda kunder.