Thailändska flygvapnet - Utveckling av LCM från frö till blommande lotus

12 mars 2016

Thailändska flygvapnet (RTAF) önskade utveckla sin kompetens inom logistik och logistisk analys. Systecons Patrik Alfredsson fick uppdraget och ger här sin syn på vad som krävs för att utveckla en organisation, och få LCM att genomsyra det strategiska beslutsfattandet.

Thailändska flygvapnet (RTAF) önskade utveckla sin kompetens inom logistik och logistisk analys. Systecons Patrik Alfredsson fick uppdraget och ger här sin syn på vad som krävs för att utveckla en organisation, och få LCM att genomsyra det strategiska beslutsfattandet. Mer om detta kan du lära dig genom att gå Systecons unika utbildning ”Executive Life Cycle Management” som går av stapeln i höst. 

Fröet sås 

Hösten 2011 kontaktas Systecon av FMV som ansvarar för tekniköverföringsprogrammet kopplat till Gripen-affärerna mellan Thailand och Sverige. Thailändska Flygvapnet (RTAF) ville utveckla sin kompetens inom logistik i allmänhet och logistisk analys i synnerhet. Min konkreta uppgift blev således att utforma ett program – vad krävs för att utveckla RTAF:s kompetens och förmåga till logistisk analys?

Självfallet kommer inte en sådan förfrågan som en blixt från klar himmel. En kortare utbildningsinsats något år tidigare hade väckt tankar och idéer hos ledande personer inom RTAF. Vidare hade Systecon tydligt visat på sin kompetens inom området, och sin förmåga att leverera högkvalitativa tjänster.Grundupplägget kom att bygga på tre centrala element:

A. tillgång till avancerade analysverktyg och modeller – Opus Suite

B. utbildning i Life Cycle Management (LCM), central metodik, centrala analysmetoder och verktygsanvändning Opus Suite, omfattande fem moduler:
1. LCM översikt kring bärande idéer och begrepp
2. kostnadseffektivitet, optimala underhållssystem och OPUS10
3. LCC-upphandling, kostnadsmodellering och CATLOC
4. ILS, LSA, LSAR och informationsförsörjning
5. utvärdering av systemeffektivitet, simulering och SIMLOX

C. praktiskt metod- och analysstöd

Att det tredje elementet inkluderas visade sig synnerligen framsynt. Mycken utvecklingssträvan har stupat på det faktum att det sällan är rättframt att överföra teori till praktik. Skarp tillämpning, under överinseende och mentorskap av erfarna personer, krävs för att teorin skall bli en faktisk del av verksamheten.

Upplägget accepteras och i mars 2012 flyger jag och två kollegor från Systecon till Bangkok för att tillsammans hålla den första utbildningsveckan. Dryga två år, och ett tiotal Bangkokresor senare, avslutas programmet i juni 2014.

Lotusblomman i full blom

Resultatet och effekten av programmet är påtaglig:

  • RTAF inrättar 2014 ett Logistic Analysis Office (LAO), en dedikerad avdelning som skall stötta övriga organisationen med beredningar, analyser och underlag till det strategiska beslutsfattandet. Idag består LAO av ca 10 medarbetare.

  • Organisationen upprättar direktiv om att samtliga större upphandlingar måste beredas av LAO och baseras på LCC-metodik.

  • Den ansvarige chefen och drivande kraften inom RTAF, Gp Capt Werat Eamsai, får utmärkelsen som årets främste officer inom hela RTAF.

  • Wing Cdr Manit Kham-Uan, en central person i gruppen, utses till ställföreträdande militärattaché vid Thailändska ambassaden i Stockholm.

  • Arbetssättet har tillämpats i ett antal skarpa fall, såväl upphandlingar som löpande förbättringsarbete.

Samarbetet mellan RTAF och Systecon har självfallet fortsatt. LAO involveras nu regelmässigt i projekt, och vår roll är att stödja gruppen i analysarbetet och med metodikutveckling. Det senare är ett synnerligen värdefullt bidrag till Systecons utveckling. Den som tror att den slutgiltiga, fullständiga metodparken för logistisk analys redan finns att tillgå har fel. Metodik måste kontinuerligt vidareutvecklas och ny metodik skapas, och detta sker bäst när verklighetens frågeställningar och behov analyseras och bereds.

Vad gör att plantor växer?

Efter en sådan här resa har jag självklart reflekterat. LCM som bärande idé är intuitiv och naturlig för de flesta organisationer och beslutsfattare. Vilka faktorer har varit viktiga för framgångsrik organisationsutveckling och praktisk implementering av LCM? Jag har identifierat följande framgångsfaktorer:

  • LCM som bärande idé marknadsfördes och vann stark acceptans hos ledande och drivande personer inom RTAF.

  • RTAF avsatte resurser och gav mandat till LAO.

  • Systecon visade tydligt och i handling på hur LCM-metodik och logistisk analys kan tillämpas i praktiken och vilken nytta detta tillför det strategiska beslutsfattandet.

  • Den höga graden av närvaro, tillit, stöd och samarbete mellan RTAF och Systecon.

  • Organisationsutveckling inom LCM åstadkoms inte genom PowerPoints, utan genom handgriplig beredning av verklighetens frågeställningar.

Om du och din organisation är intresserade av att påbörja en liknande resa rekommenderar jag varmt kursen Executive Life Cycle Management som går av stapeln i höst.


Patrik Alfredsson
Tekn Dr och Senior Partner på Systecon