Trafikförvaltningen - projektsamordning och produktionstekniskanalys för Roslagsbanans nya verkstäder

24 februari 2011

Systecon har fått beställning från SL på projektsamordning och produktionstekniskanalys för Roslagsbanans nya verkstäder. Ett viktigt syfte i projektet är att bygga en simuleringsmodell i SIMLOX, för att under en längre tid analysera olika scenarier och indata under konceptfasen.

Systecons arbete omfattar både projektsamordning under konceptfasen och simulering och analys av verkstadskapacitet för olika uppkomna scenarier och idéer. Man studerar även vilka krav som ska ställas på depåerna för att kunna möta framtidens trafiksituation och underhållsbehovet från den planerade trafiken.

Utifrån de förutsättningar som finns kan man därigenom analysera och säkerställa bland annat behov av antal verkstäder, reparationsspår, underhållsplan mm för tågen.

I arbetet kommer Systecon att använda sitt egenutvecklade simuleringsprogram SIMLOX. Det är en händelsestyrd simuleringsmodell som gör det möjligt att utifrån olika underhålls- och driftsförutsättningar analysera tekniska systems prestationsförmåga över tiden.

Systecons Affärsområdeschef Civilt, Pegvak Assadi kommenterar:
-”Genom att vi använder vårt simuleringsverktyg och vår erfarenhet kan vi i ett tidigt skede identifiera och validera hur depålösningen och de tillhörande resurserna skall dimensioneras. Vi kan titta på olika lösningar och hitta flaskhalsarna och därmed lägga fram beslutsunderlag som är mer än bara erfarenhet och kvalificerade gissningar.”