Trafikförvaltningen - Stockholms nya pendeltåg X60B, bandet är klippt!

7 april 2016

Måndagen den 4 april invigdes de nya pendeltågen av trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsoms vid spår 19 på Stockholms central. Ca 70 personer var på plats för att beskåda det första seriefordonet som levererats från Tyskland. Systecon har bidragit till projektet i rollen som ILS-projektledare, med huvudsyfte att för Trafikförvaltnings räkning säkerställa en så hög tillgänglighet som möjligt för de nya fordonen, till lägsta livscykelkostnad.

 

Fokus för eventet låg på de förändringar man som passagerare möter samt den nya förarmiljön. Men de flesta förändringarna är de som inte syns med blotta ögat utan alla system är uppgraderade på ett eller annat sätt, däribland mer fokus på underhållsförbättringar.

Systecon har bidragit till projektet i rollen som ILS-projektledare, med huvudsyfte att för Trafikförvaltnings räkning säkerställa en så hög tillgänglighet som möjligt för de nya fordonen, till lägsta livscykelkostnad. Fokus har varit att förbättra tillgängligheten och underhållsmässigheten, vilket skett i nära samråd med leverantören. I uppdraget har även ingått att förbereda inför mottagandet av fordonen och den omgivning och infrastruktur de ska verka i. Vidare har Systecon även bidragit med att optimera inköpen av strategiskt viktiga högkostnadskomponenter med hjälp av Opus Suite.

Totalt är sex fordon nu på plats och preliminärt övertagna och första omloppet med X60B har startats som går upp till Uppsala. I takt med att fordonen levereras (två per månad) fasas dessa in i omloppet där i sin tur ”gamla” X60 flyttas till andra omlopp för att ersätta  X10:or  som ska vara helt urfasade till Citybanans öppnade i juni 2017. 46 fordon kommer rulla in fram till november 2017 där 26 fordon ersätter X10:or och de andra 20 fordonen är till för trafikutökning. Systecon kommer fortsatt att stötta Trafikförvaltningen i intrimningen av fordonen inför Citybanans öppnande.

Flera medier bevakade evenemanget. Klicka på länkarna för att se mer.

SVT skriver och filmar  

Dagens Nyheter skriver

Svenska Dagbladet skriver 

Stockholm Direkt skriver och filmar