Trafikförvaltningen - Systecon gör reservdelsanalys för SLs nya spårvagn A35

22 mars 2012

Systecon har nyligen fått beställning från SL (Storstockholms Lokaltrafik) avseende reservdelsanalys för den nya spårvagnen A35.

Uppdraget innebär att analysera behovet av specifika reservdelar (inkl. högvärdeskomponenter) för SL: s nya spårvagn A35, med avseende på behovet av reservdelar för att kunna genomföra det förebyggande underhållet enligt underhållsplan och klara av att utföra det avhjälpande underhåll som kan förväntas. Utredningen skall omfatta dels de 15 fordon som ingår i grundleveransen för trafik på Tvärbanan, samt eventuella optionsfordon för Spårväg City. Analysen kommer att genomföras med hjälp av Systecons egna programvara för reservdelsoptimering, OPUS10.