Trafikförvaltningen - Systecon uppgraderar SLs tunnelbanevagnar

11 september 2015

SL anlitar Systecon som teknisk projektledare och ILS-ansvarig (Integrated Logistics Support) i projektet C20 Uppgradering.

C20 utgör majoriteten av de tunnelbanevagnar som trafikerar Stockholms tunnelbana. Uppgraderingen är nödvändig för att vagnarna skall få den funktionalitet som krävs för att möta framtida behov och fungera bra under deras planerade livslängd. Projektet beräknas pågå till 2020. Den tekniska projektledaren bistår projektledaren i tekniska frågor och koordinerar ett team av systemansvariga resurser. I ILS-ansvaret ligger att säkerställa att kombinationen kostnadseffektivitet och driftsäkerhet beaktas i kravställningsarbetet, och i ett senare skede även i leveransen.