Trafikförvaltningen - Underhållsbelastningsanalys för SL

20 februari 2007

Systecon har mottagit en order från Storstockholms Lokaltrafik, SL, för underhållsbelastningsanalyser gällande SL:s tunnelbanevagnar C20, och spårvagnar A32. Systecon kommer att utifrån underhållsdataunderlaget för C20 och A32 analysera den långsiktiga underhållsbelastningen för hela fordonsflottan. Analyserna kommer att göras med hjälp av Systecons underhållsanalysverktyg BAL.