Trafikförvaltningen - Vi gläds med Stockholm för de nya tunnelbanetågen

5 juni 2013

Systecon har varit engagerade i upphandlingen av de nya tunnelbanetågen sedan projektstarten 2009. Våra medarbetare har ansvarat för delprojektet RAMS/LCC vilket innefattar områdena Livslängdskostnad, Driftsäkerhet, Säkerhet, Dokumentation och Utbildning. Dessutom har Systecon bistått med expertis inom områdena Kvalitetsledning och Upphandling.